Laddar . . .
Loading…

Hej och välkommen till

ProOp (Proactive Operation)

Vision:

”Vi ska utföra vårt jobb, med ivrig vilja, för att förbättra, effektivisera och anpassa IT efter din kärnverksamhet. Vi brinner verkligen för detta arbete”

Tre värdefulla ord som vi har med oss i  allt vi gör:

 

okej
Proaktivitet. All förändring som än sker ska leda till något proaktivt i IT-miljön. Siktet är alltså inställt på att aktivt bygga bort fel. 

okej
Kvalitet. Varje förändring vi gör ska leda till en förbättring för kärnverksamheten.

okej
Kommunikation. Det viktigaste för att få till en lyckad förändring är att alla intressenter är införstådda med syftet av förbättringsarbetet och vad deras respektive roller är i arbetet.

 

ProOps Tjänsteutbud

ProOp vill med sitt mindset och verktyg (ITIL) överbrygga gapet som kan finnas mellan IT och kärnverksamheten. IT skall vara en tillgång som hjälper företag att nå sina verksamhetsmål.
När verksamheter ser detta gapet, så måste IT bli mer följsam efter verksamhetens mål och utmaningar.
Vi hjälper er att stå rustade för denna utmaning och med erfarenhet och kunskap följer vi er igenom hela processen.

okej

En följsam IT-verksamhet

Här bygger vi en IT-organisation enligt en Best-Practice standard. Med hjälp av ITILs riktlinjer och en kartläggning av hur verksamheten jobbar idag, så utför vi arbetet enligt vår trestegsraket:

1. Nulägesanalys (SWOT, processbeskrivningar, förklarande dokumentation i text, bilder)

2. Rekommendation (Processbeskrivnningar, skriftlig dokumentation)

3. Genomförande (Projektbaserad utrullning)

Efter överenskommen tid, så gör vi en uppföljning på arbetet, där vi kommer tillbaka och går igenom arbetet. Detta gör vi med checklistor som är baserade på tidigare överenskommen design.

 

okej

IT Project Manager

Med erfarenhet från utrullningsprojekt, så förstår vi vikten i att leverera i tid, till rätt pris och på rätt sätt.

 

 

ITIL på ProOp

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) är den teoretiska grunden som ProOp står på. Sunt förnuft och väldigt många års samlad erfarenhet från framstående IT-profiler i hela världen, har skapat detta ramverk. ProOp jobbar med ITIL som ett primärt verktyg och tillsammans med egen erfarenhet, så kan vi erbjuda kvalitet i vårt arbete.

ITIL är en standardisering som, om den förvaltas rätt, kan stödja verksamheter i ett högre syfte. Istället för att bara använda vår egen praktiska erfarenhet nyttjar vi ITIL, som ett komplement, för att kunna dokumentera och styra IT åt kärnverksamhetens håll.

ProOp jobbar mestadels med den förvaltande delen i en ITIL livscykel (Service Operation). Detta innebär att framtagning av tekniska lösningar och implementationer görs av samarbetspartners. ProOps uppdrag tar vid när detta är gjort.

(Självfallet har vi även erfarenhet av att kunna driva implementationsprojekt, prata strategier, operativ drift och andra IT-sysslorna i en ITIL Lifecycle också.)

Vill du läsa mer om ITIL som arbetssätt, så gå in  här

Referenser

(IT som stödfunktion eller kärnverksamhet)

 

IT kan tillhandahålla stöd på två olika sätt. Antingen har man det som en stödfunktion till en kärnverksamhet eller så har man IT som kärnverksamhet.

Om man har IT som stödfunktion handlar det att man väljer att ha IT´n ”in-house”, dvs oftast i egna lokaler och med egen personal.

Om man har IT som kärnverksamhet kan det handla om att man hyr ut tjänster i sin verksamhet, såsom en mailfunktion, affärssystem etc. Man låter någon annan hantera företagets IT helt enkelt. På så kan man kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vad man vill uppnå är ett tätt samarbete mellan IT och kärnverksamheterna. Först då kan man verkligen se nyttan med IT.

 

Nedan följer två exempel på utmaningar som vi tidigare ställts inför:

okej

 

IT som stödfunktion

 

Här hanterade vi IT som ett stöd för en annan typ av kärnverksamhet än IT. Hos den här kunden hade man en överdimensionerad serverpark, väldigt många säkerhetsfrågor, skenande driftkostnader och ett dåligt strukturerat arbetssätt.

Vi införde kontroll av IT-miljön, ett kontinuerligt konsolideringsarbete för att få ner kostnaderna, implementerade bra arbetsrutiner och arbetssätt.

Detta gjorde att företaget hade en arbetsmiljö som var mycket lättare att jobba i på IT-avdelningen. Det gjorde i sin tur att IT kunde vara mer följsam till verksamheten och inte släcka bränder hela tiden.

okej

 

IT som kärnverksamhet

 

Hos denna referens hade vi följande utmaningar:

 

Växande IT-avdelning med IT som kärnverksamhet.

 

Kraven ökade på bibehållen kvalitet från slutkunden.

 

Arbetslasten blev sned, vilket innebar att fel personer gjorde fel saker.

 

Alldeles för mycket reaktivt arbete. Man löste en incident, men gick inte på djupet med vad som var fel.

 

Resultat:

Uppdraget började med att kartlägga verksamheten. Här rullade vi ut Incidentprocess och Problemprocess, tillsatte och definierade fem roller för att upprätta och säkerställa att arbetet fungerade.

Förändringarna ledde till att ovanstående utmaningar kunde motverkas.

 

Kontakta oss

 

ProOp (Proactive Operation)

Bruksparken 6a

235 92 Hököpinge

email: info@proop.se

Telefon: 0766-281100

Bankgiro: 5026 – 1791

Samarbeta med och arbeta hos ProOp

 

Vill du veta mer om ProOp´s vidare expansionsplaner och vill vara med på resan att utveckla företaget vidare? Kontakta gärna Johan Rydberg på:

0766-281100

johan@proop.se

 

CSR (Corporate Social Responsibility)

Diabetes Typ 1 är ett hälsotillstånd som gör att kroppens förmåga att producera det livsviktiga hormonet Insulin slutar att fungera.

Bekämpningen i att hitta en lösning på Diabetes Typ1, ligger ProOp nära om hjärtat. ProOp ska därför göra sin plikt genom att skänka 1% av företagets vinst till Barndiabetesforskning.